Uncategorized

Årsmødeovernatning på Oksevejens Skole

Kære Flok, Trop og Klan!
Den 11. juni er der årsmøde på Oksevejens Skole – og der skal vi selvfølgelig være med!
Vi skal vise alle besøgende på årsmødet, hvad danske spejdere i Sydslesvig kan – og vi bærer selvfølgelig flot uniform og nystrøget
tørklæde på dagen!
Vi bygger en flot lejrplads op på skolens sportsplads og tilbyder et sjovt og spændende spejderløb til alle børn på skolen.
Vi overnatter efter årsmødet på vores lejrplads. Søndag tidlig morgen vandrer vi afsted til det store årsmøde i Flensborg. Her deltager vi i
flaghejsningen klokken 8.00.
Efter flaghejsningen og morgenmad vandrer vi til Nørretorv ved Neptunbrønden, hvorfra paraden starter klokken 13.30. Her slutter vores
fælles arrangement – Jeres forældre kan hente jer herfra og gå med jer og os i optoget til årsmødepladsen.
Mødested:lørdag den 11. juni Kl. 10 ved spejderhuset
Medbring: reglementeret uniform, sovepose, liggeunderlag, skiftetøj, toiletgrej, håndklæde, spisebestik
Der er mulighed for at købe en uniform lørdag formiddag ved spejderhuset, når vi mødes. Priserne er: Ny uniform: 30€, brugt uniform: 15€.
Alle forældre er velkomne både til årsmødet på Oksevejens Skole og det store friluftsmøde i Flensborg om søndagen.
Afhentning: Kl. 13.15 på Nørretorv i Flensborg ved Neptunbrønden
Pris: 5€
Tilmelding skal ske senest 6. juni på vores hjemmeside www.karstenthomsengruppe.dk .
Vel mødt
Lederne